Ekostraż

Wszystkie fundacje
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu powołane zostało na spotkaniu założycielskim w listopadzie 2009 r. przez ludzi dotychczas czynnie działających na rzecz ochrony zwierząt w znanych ogólnopolskich organizacjach społecznych. Bezpośrednim impulsem do powstania EKOSTRAŻY była chęć stworzenia całkowicie lokalnego, niezależnego od żadnych centralnych struktur stowarzyszenia ochrony zwierząt.
Naszym głównym celem jest ochrona zwierząt, a w szczególności podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym  i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim.
EKOSTRAŻ liczy obecnie 17 członków, w tym 10 wykwalifikowanych
i doświadczonych Inspektorów Ochrony Zwierząt, którzy przeprowadzają interwencje, mające na celu ratowanie m.in. zwierząt domowych, gospodarskich
i dzikich przez cierpieniem i śmiercią oraz reprezentują prawa pokrzywdzonych zwierząt przed organami administracji samorządowej i publicznej, organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości. W Stowarzyszeniu czynnie działa także kilkudzisięciu wolontariuszy.
W latach 2010 - 2015 EKOSTRAŻ podjęła 2609 interwencji, udzielając bezpośredniej pomocy 3013 zwierzętom domowym, dzikim i wolno bytującym. Zajmujemy się wszystkimi zwierzętami, a w szczególności tymi, którym nikt inny nie chce lub nie umie pomóc: od skrajnie zaniedbanych krów przez stare schorowane psy wyrzucane przez ludzi do rowów po oseski wiewiórek. Od 2010 roku prowadzimy program humanitarnej ochrony dolnośląskich jeży europejskich, polegający na udzielaniu pomocy weterynaryjnej oraz opieki osobnikom rannym i osłabionym. Dzięki programowi dotychczas na wolność ponownie powróciło 221 dzikich jeży.
 
www.ekostraz.pl

Lubisz czytać?

My lubimy również pomagać

Zarejestruj się i wspieraj fundacje, które pomagają zwierzętom z Twojej okolicy. Masz na to wpływ, więc nie czekaj!